Kvalitetssikring

Regionale kvalitetsbesøg

Der har d. 31-05-2023 været besøg i klinikken af Regionen Midtjylland med henblik på et kvalitetsbesøg. Kvalitetsbesøg i almen praksis er regionens værktøj til kvalitetssikring og sker i samarbejde med praksis, besøget har til formål at sikre, at klinikken følger god klinisk praksis som beskrevet i nationale kliniske retningslinjer, regionale forløbsprogrammer, sundhedsaftaler og praksisplaner.

 

Klinikken blev i forbindelse med besøget anerkendt for arbejdet for at være systematisk i opfølgning og kontrol af patienter med kroniske diagnoser. Et fortsat skærpet fokus i klinikken vil være behandling med antibiotika og afhængighedsskabende medicin, som kræver tæt opfølgning og kontrol for at minimere forbruget i klinikken såvel som på nationalt plan. Dette er et kontinuerligt arbejde som vi prioriterer højt, og derfor vil vores patienter blandt andet opleve at skulle fremmøde ved receptfornyelser jf. styrelsens retningslinjer.