Influenzavaccination

Influenza

Influenza er en virusinfektion, som kan ramme alle mennesker.

Influenza optræder i bølger af 4-6 ugers varighed, oftest i perioden december-marts. Vi betegner det først som en influenzaepidemi, når den registrerede influenzaforekomst på landsplan er markant højere end den forventede. Der optræder egentlige epidemier 2-3 gange i løbet af en periode på 10 år.

Under en epidemi rammes omkring 20 procent af befolkningen af sygdommen, og man ser tydelige stigninger i antal hospitalsindlæggelser og dødsfald. Sygdommen udgør dog ikke en alvorlig trussel for yngre, raske personers sundhedstilstand.

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark

Der er influenza epidemi 2-3 gange i løbet af 10 år, den varer 4-6 uger og kommer ofte i perioden december- marts. Sygdommen kan være farlig for nedenstående grupper.

Influenzavaccination

Du har øget risiko for at blive alvorligt syg af influenza, hvis du er ældre, har en kronisk sygdom, er svært overvægtig eller er gravid. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du bliver vaccineret mod influenza.

Gratis eller egenbetaling

Hvis du er over 65 år, førtidspensionist, eller kronisk syg kan du få influenzavaccination gratis, sygesikringen betaler for den fra 1. oktober til udgangen af året.

For gravide i 2. og 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, er det muligt at få vaccinationen gratis fra. 1. oktober til udgangen af året.

Hvis du er under 65 år og ellers sund og rask koster vaccinationen 250 kr.

Sygdomme hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination:
  • Kronisk lungesygdom ( bl.a. KOL/rygerlunger/kronisk bronkitis )
  • Hjertekarsygdomme ( undtaget isoleret forhøjet BT )
  • Diabetes 1 og 2
  • Immundefekt , medfødt eller erhvervet
  • Påvirket vejrtrækning gr. nedsat muskelkraft
  • Kronisk lever- eller nyresvigt.
  • Andre kroniske alvorlige sygdomme, efter lægelig vurdering
  • Personer med alvorlig sygdom efter lægelig vurdering
  • Husstandskontakter til svært immundefekte patienter
  • Graviditet efter 13. uge

Hvis du tilhører en af de ovennævnte grupper eller er førtidspensionist, kan du få vaccinationen gratis i et bestemt tidsrum hvert år.

Du kan læse mere om influenzavaccination her.